Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Australia and Laos agree on large-scale COVID-19 vaccination support

Australia and Laos agree on large-scale COVID-19 vaccination support

12 May 2021


Today, Australia and Laos officially announced that Australia will provide a grant of AUD 15.2 million for the rollout of safe and effective COVID-19 vaccines in Laos.

Australia’s grant will provide around 1 million doses in addition to other critical support such as training of health professionals to safely administer the doses and access to some of Australia’s leading health regulatory institutions. This contribution will assist the Lao government to significantly increase the proportion of citizens that are to be safely vaccinated.                                                                                                 

Although Laos has successfully avoided serious health impacts from the pandemic, widespread vaccination remains critical for preventing future outbreaks and rebuilding social and economic activity in the country and in the region.

“As a neighbour and good development partner of the Lao PDR, we are pleased to be able to support the people of Laos in a time of need. Ensuring Laos has access to safe and effective vaccines is a major and immediate priority for the Australian Government” said H.E. Paul Kelly, Australian Ambassador to Laos. “We recognise no one is safe until everyone is safe. Our support will vaccinate hundreds of thousands of Lao people as well as support longer term health security.”

“Australia has been a long-standing and trusted partner for Laos over the past 69 years. The Government of the Lao PDR highly values Australia’s assistance in various sectors including this vaccination support. This significant contribution will assist the Government of the Lao PDR ensure the successful rollout of a safe and effective vaccine to the vulnerable and help Laos recover from the impact of the COVID-19 pandemic” said H.E. Mrs. Pany YATHOTOU, Vice President of Lao PDR.

While the majority of Australia’s support will be used to purchase the vaccines themselves, the package will also assist with the distribution and administration of vaccines as well as support a public information campaign to ensure Lao people have access to clear information about the COVID-19 vaccination, in Lao and ethnic languages in partnership with the Lao Government and concerned authorities.

Australia’s vaccine support package for Laos is in addition to the AUD 4.8 million of development assistance for the COVID-19 response that Australia is delivering. Australia has also made a significant contribution to the multilateral COVAX facility, which will cover vaccination for more than 20 per cent of the country for free.

--------------------

ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລາວ ເຫັນດີມອບ-ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

 

ມື້ນີ້, ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳນວນ 15,2 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ທີ່ ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຈະສະໜອງວັກແຊັງ ປະມານ 1 ລ້ານ ໂດສ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກິດຈະກຳສຳຄັນອື່ນໆອີກ ເປັນຕົ້ນ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແພດໝໍ ໃນວຽກງານການບໍລິຫານການສັກວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອົດສະຕຣາລີ. ການປະກອບສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ຈະໄດ້ສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພ.

ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ  ຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າການສັກວັກແຊັງທີ່ທົ່ວເຖິງ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.

ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການຮັບປະກັນປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ. ພວກເຮົາ ຮັບຮູ້ວ່າ ທຸກຄົນຈະປອດໄພ ເມື່ອແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບວັກແຊັງ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼາຍແສນຄົນ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ.”

“ອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ດີ ແລະ ມີສາຍພົວພັນອັນຍາວນານກັບປະເທດລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 69 ປີຜ່ານມາ. ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມທາງດ້ານວັກແຊັງໃນຄັ້ງນີ້. ການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວ ສືບຕໍ່ຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19” ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ວັກແຊັງ, ທຶນດັ່ງກ່າວຍັງຈະຊ່ວຍໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ບໍລິຫານການສັກວັກແຊັງ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ການສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຢາວັກແຊັງຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ຈໍານວນ 4,8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໃນ ໂຄງການ ໂຄແວັກສ (COVAX), ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມການຄອບຄຸມການສັກວັກແຊັງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 

For further information, please contact: Khounkham Douangphachone, Media and Communications Officer
Email: [email protected]  or mobile: +856 20 5559 2833