Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

AUSTRALIAN SUPPORT FOR SAFE AND EFFECTIVE VACCINES IN LAOS AND OTHER PARTS OF SOUTHEAST ASIA

AUSTRALIAN SUPPORT FOR SAFE AND EFFECTIVE VACCINES IN LAOS AND OTHER PARTS OF SOUTHEAST ASIA

 

Last week the Australian Government announced a new AUD500 million Regional Vaccine Access and Health Security Initiative for Southeast Asia and the Pacific.

“There is no higher priority for countries in our region than access to COVID-19 vaccines” said Australia’s Foreign Minister and Minister for Women, Senator the Hon Marise Payne. “A fast, safe vaccine rollout in the Pacific and Southeast Asia will mean we are able to return to more normal travel, tourism and trade with our key partners in the region,” she said. This initiative will make a significant contribution towards meeting the vaccine needs of Southeast Asia. It will include procurement and delivery of vaccine doses, assessment of vaccine safety and efficacy, and technical support for immunisation policy and planning.

His Excellency Jean Bernard Carrasco, Australia’s Ambassador to Laos said “this is a very significant announcement that boosts Australia’s already significant contribution through our COVID development response. It’s in all our interests to see an Indo-Pacific region with access to safe and effective WHO-approved vaccines.” The initiative demonstrates Australia’s friendship and commitment to strengthen socioeconomic outcomes and health resilience in Laos.

The current announcement builds on Australia’s AUD80 million commitment to the COVAX Facility Advance Market Commitment, which is designed to help developing countries access COVID-19 vaccine doses to meet the needs of their highest risk populations. Australia will support equitable access to safe and effective COVID-19 vaccines in Laos through multilateral and regional initiatives to finance, assess, deliver and monitor COVID-19 vaccines.

The support for vaccines is in addition to Australia’s ongoing development assistance for Laos COVID-19 response and economic recovery. Australia is committed to supporting Laos to have equitable access to safe and

affordable vaccines.

---------------------------------

16 ພະຈິກ 2020

ອົດສະຕຣາລີໄດ້ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງວັກແຊງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

 

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ປະກາດທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງວັກແຊງທີ່ປອດໄພ ເປັນຈໍານວນເງິນ 500 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນອາຊີອາເວັນອອກສຽງໃຫ້ ແລະ ອາຊີປາຊີຟິກ ຜ່ານສູນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕຣາລີ ທັງເປັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແມ່ຍິງ  ພະນະທ່ານ ເມຣີ ເພັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ "ປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີບຸລິມະສິດສູງ ໃນການເຂົ້າເຖິງການສັກຢາວັກແຊງ ໂຄວິດ-19. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ "ການແຈກຢາຍວັກແຊງໄວແລະປອດໄພໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກ ແລະອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໝາຍເຖິງພວກເຮົາສາມາດກັບຄືນສູ່ສະພາບການເດີນທາງແບບປົກກະຕິ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະການຄ້າກັບປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາໃນພາກພື້ນໄດ້" ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການວັກແຊງ ຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໂຄງການນີ້ຈະປະກອບມີການຈັດຊື້ແລະການແຈກຢາຍຢາວັກແຊງ, ລວມໄປເຖິງການປະເມີນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງຢາ ແລະການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກ ສຳລັບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ແລະການວາງແຜນການສ້າງພູມຕ້ານທານໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ຊ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາດສະໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີປະຈຳ ສປປ ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: "ນີ້ແມ່ນການປະກາດທີ່ ສຳຄັນ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮົາ ດ້ານວຽກງານ ຕ້ານຕໍ່ການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ - 19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຫັນພາກພື້ນອິນໂດ - ປາຊີຟິກ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກແຊງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດຕິຜົນ.” ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງມິດຕະພາບແລະຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເກີດ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບວກທາງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການຟືນຟູຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສຸຂະພາບໃນ ສປປ ລາວ.

ການປະກາດໃຫ່ມນີ້ ເຮັດໃຫ້ ອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມງົບປະມານ ອີກ 80 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເຂົ້າໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ລ່ວງ ໜ້າ ຕໍ່ແຜນງານ ຂອງໂຄງການ COVAX Facility Advance Market Commitment, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາສາມາດເຂົ້າເຖິງຢາວັກແຊງ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ. ອົດສະຕຣາລີຈະສະໜັບສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງການສັກຢາວັກແຊງ ໂຄວິດ-19 ແບບເທົ່າທຽມ ປອດໄພແລະມີປະສິດຕິພາບ ໃນ ສປປ ລາວໂດຍຜ່ານແຜນງານລິເລີ່ມຫຼາຍຝ່າຍແລະພາກພື້ນ ດ້ານການເງິນ, ການປະເມີນ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ຕິດຕາມວັກແຊງໂຄວິດ -19.

ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການສັກຢາວັກແຊງ ແມ່ນນອກເໜືອຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ດ້ານການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫຼັງສະພາບ ໂຄວິດ-19. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນ ມີມຸ້ງໜັ້ນສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ວັກແຊງໄດ້ສະດວກ ບໍ່ແພງ ແລະປອດໄພ.