Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Lao women join international peers at the 2018 Global Summit of Women in Sydney Australia

MEDIA RELEASE

AUSTRALIAN EMBASSY

VIENTIANE

09 May 2018

Lao women join international peers at the 2018 Global Summit of Women in Sydney, Australia

As part of its commitment to promoting women’s leadership in Laos, the Australian Government has supported 10 high-achieving Lao women to participate in the 2018 Global Summit of Women in Sydney, Australia, which brought together 1,000 women leaders from around the world over 26-28 April to discuss methods to accelerate women’s global economic progress. 

“Australia, particularly Sydney, has a vibrant women’s entrepreneurial community and some incredible female role models” said Australian Ambassador to the Lao PDR, Mr Jean-Bernard Carrasco. “The 2018 Global Summit of Women provided a great opportunity for Australian women to share their experiences with international peers, and we are proud to have been able to support the participation of 10 future female leaders from Laos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 10 women, a mix of Australia Awards scholarship students and alumni, were selected through a competitive process based on capacity and drive to become better leaders in the workplace. 

During the Summit, they were able to benefit from significant networking opportunities, skills-building sessions and creative tips and practical strategies from over 80 inspirational presenters. Among the women business and government leaders to attend were the President of the Lao Women’s Union Dr Inlavanh Keobounphanh, and the Minister for Foreign Affairs of Australia, the Hon. Julie Bishop.

Ms. Anita Vannasouk, one of the Australia Awards alumni invited to attend, said the stories of success and failure of these inspiring women leaders have motivated her to be a mentor to other women. “Many young girls in Laos are struggling finding who they are, what they want do and how they will achieve their dreams, and mentorship can be key to helping women open the door of opportunity.”

 

•    Information about Australia Awards Scholarships can be found at www.australiaawardslaos.org.
•    Information about Laos Australia Institute Human Resource Development approach can be found at www.laosaustraliainstitute.org 

            Contact Person:     Michelle Bonnici, Institute Director, Laos Australia Institute
            michelle.bonnici@laosaustraliainstitute.org
            21 265 721 or 20 5975 8677

 

ແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມກັບແມ່ຍິງຈາກນານາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແມ່ຍິງໂລກ (ຫຼື Global Summit of Women) ປີ 2018 ທີ່ ນະຄອນ ຊີດນີ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ

 

ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແມ່ຍິງ ຜູ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຂອງຕົນ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ຍິງໂລກ ທີ່ ນະຄອນ ຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ເມສາ,ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຈດຈຳນົງ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງລາວ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ນຳ 1000 ຄົນ ຈາກ ທົ່ວໂລກ ມາຮ່ວມສົນທະນາ ເພື່ອຫາວິທີເລັ່ງໃສ່ ສ້າງເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນ. 

“ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນະຄອນ ຊິດນີ, ມີກຸ່ມກ້ອນຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ເປັນຕົວແບບທີ່ໂດດເດັ່ນ” ກ່າວໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ Jean-Bernard Carrasco. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ຍິງໂລກ ປີ 2018 ນີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ຂອງ ອົດສະຕຣາ ແບ່ງປັນປະສົບການ ກັບ ກຸ່ມໝູ່ເພື່ອນຈາກທົ່ວໂລກ, ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາແມ່ຍິງລາວທີ່ເປັນຜູ້ນຳໃນອາຊີບຂອງຕົນ 10 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແມ່ຍິງທັງໝົດ 10 ຄົນ ດັ່ງກ່າວ ລວມມີ ນັກຮຽນທຶນ ແລະ ອາດີດນັກສຶກສາ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຕາມຂັ້ນຕອນ ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຕົນ ເປັນຫຼັກ. 

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ້າງເຄືອຄ່າຍທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ໄດ້ເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ໄເ່ຄຳແນະນຳທີ່ສັາງສັນ, ແລະ ໄເ່ຍຸດທະວິທີທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຈາກ ຜູ້ນຳສະເໜີທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈ ຫຼາຍກວ່າ 80 ທ່ານ. ໃນກຸ່ມບັນດາຍິງ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳ ຈາກ ພາກທຸລະກິດແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນຳ ຈາກ ພາກລັດ ເຂົ້າຮ່ວມ ຄື:  ທ່ານ ນາງ ດຣ ອິນລະວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອົດສະຕຣາລີ, ພະນະທ່ານ Julie Bishop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ ນາງ ອານີຕາ ວັນນະສຸກ, ອະດີດນັກສຶກສາ ອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ ຂອງ ແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ທັງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ ອານີຕາ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງທ່ານອື່ນໆ. ລາວ ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ: “ແມ່ຍິງລາວຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງແມ່ນໃຜ, ຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ ແລະ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ  ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນລຸຕາມຄວາມ ຝັນຂອງຕົນ ເຊິ່ງການແນະນຳ (mentorship) ສາມາດກາຍເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາແມ່ຍິງລາວເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ໄຂປະຕູແຫ່ງໂອກາດ ໃນການພັດທະນາຕົນເອງ.”

ທ່ານສາມາດຊອກຮູ້ ຂໍ້ມູນ Australia Awards Scholarships ໄດ້ທີ່: www.australiaawardslaos.org

ແລະ ຂໍ້ມູນ Laos Australia Institute Human Resource Development approach ໄດ້ທີ່: www.laosaustraliainstitute.org

                          ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່:             
                          Michelle Bonnici, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ສະຖາບັນ ລາວ ອົດສະຕຣາລີ 
                          michelle.bonnici@laosaustraliainstitute.org
                          ໂທລະສັບ: 21 265 721 ຫຼື 20 5975 8677